fbpx

Regulamente Campanii

Regulament oficial al GIVEAWAY-ului LaMajole Instagram 2020

Art. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este firma SC. LAMAJOLE SRL, cu sediul in judetul Cluj, sat Vlaha nr. 22 comuna Savadisla, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr J12/245/2020, avand C.U.I. 42158988, reprezentată prin Dna. Székely Zsuzsánna , în calitate de Administrator.

Prezenta campanie este destinată exclusiv promovării brandului Lamajole.

Activitatea nu este sponsorizata, sustinuta sau administrata de catre sau in asociere cu Instagram.

Art. 2 LOCUL SI PERIOADA DE DESFASURARE

Campania promotionala ce poarta denumirea “Giveaway Lamajole” va avea ca data de inceput 25/09/2020 ora 09:00 si ca data de incheiere 04/10/2020 ora 23:59

Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau unilateral de catre Organizator, cu anuntarea in prealabil a tuturor participantilor cu cel putin 2 zile inainte, printr-un comentariu la postarea de concurs.

Concursul se desfasoara prin intermediul internetului pe pagina de Instagram al lantului de magazine LaMajole: https://www.instagram.com/lamajole/

Art. 3 DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Selectia face referire la toate persoanele fizice de cetatenie romana indiferent de sex, care au implinit 18 ani, cu domiciliul in Romania, care detin un cont de socializare Instagram si un cont de e-mail cu ID valid, care au completat in mod corect si integral toate datele solicitate si indeplinesc conditiile prevazute in prezentul Regulament (denumit in continuare Participant).

3.2 Nu sunt eligibile pentru a participa la Concurs si nu vor putea primi premii persoanele juridice indiferent de natura acestora, interprinderile familiale sau individuale, asociatiile si organizatiile de orice fel sau persoanele fizice autorizate (PFA), precum si persoanele cu varsta sub 18 ani,

3.3 Nu pot participa la concurs angajatii sau colaboratorii institutiilor implicate in organizarea selectiei sotul/sotia sau rudele de gradul I ale acestora (parinti/ copii)

Art. 4 MECANISMUL CONCURSULUI

4.1 Pentru a participa la extragerea concursului si a putea fi desemnati castigatori, participantii trebuie sa fie inscrisi la concurs prin oferirea unui FOLLOW paginii oficiale de Instagram si TAG la doua persoane la postarea care face obiectul concursului si care poate fi accesata pe pagina de Instagram a lantului de magazine LaMajole pana in momentul incheierii campaniei. Participantii care se inscriu dupa 04/10/2020 ora 23:59 nu vor fi calificate pentru a participa la extragere.

4.2 Fiecare TAG in plus inseamna o sansa in plus la extragere.

4.3 Participantul se poate inscrie in concurs o singura data cu un singur cont de utilizator (adresa de instagram) cu ID valid. Inscrierile multiple, prin diferite adrese de email sau conturi de Instagram vor fi considerate tentative de frauda si vor fi eliminate din concurs conform prezentului regulament. Totodata persoanele care folosesc mecanisme generatoare de like-uri/ follow-uri vor fi eliminate din concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs utilizatorii care posteaza mesaje cu continut morbid, care promoveaza violenta sau care aduc prejudicii de imagine brandului Lamajole.

4.4 Toti participantii care au indeplinit conditiile concursului vor fi introdusi in baza de date al namepicker.net, site-ul respectiv selectand garantat aleatoriu un singur castigator. Procesul se va repeat de inca 2 ori, urmatoarele 2 persoane vor fi considerate reserve, in ordinea in care numele acestora a fost generat in lista. Daca, la verificarea finala, castigatorul nu indeplineste conditiile pentru atribuirea premiului, premiul acestuia va fi anulat si va fi contactata persoana a carei nume a fost generat in lista de rezerve, in ordinea in care numele lor a fost generat in lista. In situatia in care niciunul dintre cele 3 nume generate nu va duce la acordarea premiului, acesta va ramane in posesia organizatorului.  Castigatorul va fi anuntat printr-un comentariu text la postarea de concurs.

4.5 Castigatorul va fi anuntat prin intermediul profilului de pe Instagram. Premiul va fi transmis în mod electronic pe adresa de email furnizată de către câștigător. Lamajole SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru niciun fel de informatie falsa furnizata de participanti referitor la adresa de mail furnizată.

4.6 Premiul nu poate fi cesionat si nu poate fi constitui obiectul altor concursuri sau tombole.

4.7 Participantul este exclusiv responsabil de veridicitatea datelor furnizate, iar castigatorul va pierde orice drept asupra premiului in cazul furnizarii unor informatii personale false sau incomplete.

4.8 Participarea la concurs nu garanteaza automat concurentului obtinerea unui premiu.

4.9 Participarea la concurs nu presupune plata unei taxe de participare sau a oricarei alte cheltuieli suplimentare.

Art. 5 PREMIUL

5.1 Premiul consta intr-un Voucher de cumparaturi care poate fi utilizat în vederea achiziționării de produse de pe siteul lamajole.ro, in valoare de 600 RON, oferit de LaMajole.

5.2 Premiul nu se poate inlocui cu contravaloarea acestuia in bani sau cu alte beneficii.

5.3 Premiul poate fi folosit o singură data în cadrul unei singure achiziții de produse.

5.4 Dacă produsele achiziționate prin folosirea premiului sunt returnate, clientul va primi contravaloarea acestora tot în forma unui Voucher de cumpărături.

Art. 6. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Numele participantii care au indeplinit toate conditiile concursului vor fi introduse in namepicker.net. Numele persoanelor care indplinesc contitiile extra (vezi conditiile extra la Art. 4.2), vor fi introduse in namepicker.net intr-un numar egal cu TAG-urile adaugate in plus.  Acest site selectand in mod aleatoriu un nume. Aceasta procedura va fi filmata si postata pe pagina de Instagram Lamajole urmand ca numele castigatorului sa fie anuntat public in aceeasi mod.

Premiile nerevendicate nu se reporteaza.

6.1 In cazul in care Organizatorul constata ca nu au fost indeplinite si/sau nu s-au respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului.

6.2 Organizatorul nu are nicio obligatie de a raspunde participantilor necastigatori care i se adreseaza ulterior acordarii efective a premiilor oferite.

Art. 7 CLAUZE FINALE

7.1 Organizatorii isi rezerva dreptul de a anula , amana, suspenda sau modifica, total sau partial campania, aspect adus la cunostiinta publicului prin afisare pe pagina de Instagram a lantului de magazine LaMajole https://www.instagram.com/lamajole/. Modificarea va fi opozabila oricarei parti de la data publicarii pe pagina amintita.

7.2 Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Cluj Napoca.

7.3 Inscrierea la concurs implica cunoasterea si acceptarea tuturor regulilor mentionate anterior de catre participanti, cat si eventualele decizii luate de catre Organizator, care constituie parte integranta din prezentul Regulament.

7.4 Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii a materialelor fără accordul titularului a drepturilor de autor a acestora, pe Instagram.

7.5 Prin inscrierea in aceasta activitate, participantul confirma faptul ca a citit si a inteles toate conditiile prezentului regulament si ca le respecta. Regulamentul activitatii este intocmit in conformitate cu legile din Romania si va fi facut public pe siteul Lamajole in sectiunea Regulamente: https://lamajole.ro/

Va mulțumim pentru participare!

Organizator – Lamajole S.R.L.

Prin Székely Zsuzsánna

1