fbpx

Regulamente Campanii

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei este firma SC. LAMAJOLE SRL, cu sediul in judetul Cluj, comuna Luna de Sus, Ferma 9, Hala 21, înregistrată la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr J12/245/2020, avand C.U.I. 42158988, reprezentată prin Dna. Székely Zsuzsánna , în calitate de Administrator.

Prezenta campanie este destinată exclusiv promovării brandului Lamajole.

Art. 2 LOCUL SI PERIOADA DE DESFASURARE

Campania de Bijuterii cadou pentru luna Martie va avea ca data de inceput 05/03/2021 ora 15:00 si ca data de incheiere 22/03/2021 ora 08:00

Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau unilateral de catre Organizator, cu anuntarea in prealabil cu cel putin 1 zi.

Campania de bijuterii cadou pentru luna Martie se desfasoara prin intermediul internetului pe pagina oficiala a lantului de magazine LaMajole: https://lamajole.ro/

Art. 3 DREPTUL DE PARTICIPARE

De aceasta campanie beneficiaza orice persoana juridica sau fizica avand domiciliul stabil în Romania, care a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza articole din magazinul online.

Art. 4 MECANISMUL CONCURSULUI

In perioada anterior mentionata Organizatorul va acorda tuturor persoanelor care achizitioneaza produse de pe site o bijuterie cadou prin introducerea codului BIJUTERIECADOU in campul selectat de pe site la finalizarea comenzii. Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

Art. 5 CLAUZE FINALE

5.1 Organizatorii isi rezerva dreptul de a anula, amana, suspenda sau modifica, total sau partial campania, aspect adus la cunostiinta publicului prin afisare pe pagina de Facebook a lantului de magazine LaMajole https://www.facebook.com/lamajole/.

5.2 Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campanie de reduceri se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Cluj Napoca.

5.3 Participarea la campania de bijuterii cadou pentru luna Martie implica introducerea codului BIJUTERIECADOU la finalizarea comenzii in campul semnalat de pe site. Participarea implica si cunoasterea si acceptarea tuturor regulilor mentionate anterior de catre participanti, cat si eventualele decizii luate de catre Organizator, care constituie parte integranta din prezentul Regulament.

Va mulțumim pentru participare!

Organizator – Lamajole S.R.L.

Prin Székely Zsuzsánna

1